Tìm hiểu vốn điều lệ là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của vốn điều lệ

Khái niệm vốn điều lệ thường thấy trong hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, báo cáo tài chính. Hiểu vốn thành lập là gì có thể giúp các nhà đầu tư phân tích phác thảo về góp vốn và phân bổ trách nhiệm của các thành viên, cũng như đánh giá lợi thế cạnh tranh của công ty trên thị trường. Hãy cùng farawebsite.org tìm hiểu vốn điều lệ là gì qua bài viết dưới đây nhé!

I. Vốn điều lệ là gì? 

Vốn điều lệ là từ tiếng Việt có nghĩa là vốn điều lệ hay vốn ủy quyền, là số vốn do các cổ đông hoặc thành viên, chủ sở hữu công ty thực góp, thể hiện sự cam kết góp khi thành lập công ty. Số vốn này được dùng để duy trì và phát triển hoạt động của công ty.

Vốn điều lệ là từ tiếng Việt có nghĩa là vốn điều lệ hay vốn ủy quyền, là số vốn do các cổ đông hoặc thành viên

Biên bản ghi rõ các thông tin về vốn điều lệ, bao gồm cam kết, thời điểm góp, tỷ lệ đầu tư, thỏa thuận giữa các thành viên và các vấn đề quan trọng khác. Căn cứ Điều 34 Luật Công ty 2020, Mục 4 quy định: “Vốn điều lệ là tổng số tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty góp hoặc hứa góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, trong đó là tổng mệnh giá cổ phần đăng ký mua, bán tại thời điểm thành lập công ty cổ phần.”

Ngoài ra, đối với công ty cổ phần, vốn điều lệ còn là tổng mệnh giá cổ phần được đăng ký mua, bán kể từ khi thành lập công ty. Theo quy định của nhà nước, vốn thành lập không được thấp hơn vốn pháp định. Doanh nghiệp cần điều chỉnh nếu số vốn đầu tư không đủ như cam kết.

II. Đặc điểm và ý nghĩa của vốn điều lệ

1. Thời điểm góp vốn 

Theo quy định của pháp luật, thời hạn góp vốn đối với doanh nghiệp hợp nhất là 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cá nhân góp vốn, trừ vấn đề về phương tiện đi lại hoặc chuyển quyền sở hữu. giữa các công ty.

2. Loại tài sản 

Ngoài tiền mặt, các điều khoản về vốn liên kết còn có thể là các tài sản khác như vàng, ngoại tệ chuyển đổi, quyền sử dụng đất, bất động sản, quyền sở hữu trí tuệ, v.v. được đặt ra cho doanh nghiệp. Mức góp vốn phụ thuộc vào khả năng huy động, loại hình kinh doanh và quy mô chung. Trong một số trường hợp, đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, pháp luật quy định rõ mức vốn điều lệ tối thiểu.

III. Vai trò của vốn điều lệ

Điều lệ vốn liên kết của tổng công ty thể hiện tổng mức đầu tư của tất cả các thành viên tại thời điểm đăng ký duy trì hoạt động kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để chia lãi cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp vào công ty. Mức vốn cũng thể hiện sự cam kết thực chất của thành viên, từ đó phân chia lợi nhuận, lợi tức, nghĩa vụ thành nợ phải trả và các tài sản khác.

Điều lệ vốn liên kết của tổng công ty thể hiện tổng mức đầu tư của tất cả các thành viên tại thời điểm đăng ký

Từ góc độ công ty, các điều khoản về vốn liên kết xác định rằng một công ty đủ điều kiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, bất động sản cần tối thiểu 20 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ tối thiểu 600 tỷ đồng, giao dịch nợ, điều lệ thành lập doanh nghiệp cần 100 tỷ đồng. Đối với các bên liên quan, điều khoản về vốn điều lệ thể hiện quy mô và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, từ đó tạo dựng niềm tin với đối tác, cộng đồng và khách hàng.

Cuối cùng, một khi nó đi vào hoạt động, việc tăng vốn thành lập cho phép doanh nghiệp nâng tầm so với các đối thủ cạnh tranh. Từ số vốn ít ỏi, mỗi lần tăng vốn góp đều khẳng định chiến lược phát triển bền vững của công ty.

IV. Góp vốn điều lệ bằng tài sản

Theo quy định của pháp luật, tài sản góp vốn có thể bao gồm nhiều loại miễn là quy đổi được ra đồng Việt Nam. đổi tiền mặt hoặc ngoại tệ; Vàng, ngọc quy đổi thành tiền mặt. Quyền sử dụng đất, tài sản cho thuê, bất động sản. Một tài sản là một phương tiện vận chuyển như ô tô hoặc xe tải.

Theo quy định của pháp luật, tài sản góp vốn có thể bao gồm nhiều loại miễn là quy đổi được ra đồng Việt Nam

Các tài sản vô hình được chứng nhận khác, chẳng hạn như quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật, phát minh khoa học hoặc tài sản có thể chuyển đổi thành nội tệ. Đối với các loại tài sản trên thì một cá nhân, tổ chức phải là chủ sở hữu và có quyền sử dụng hợp pháp. Tài sản được định giá theo quy định và cam kết bằng văn bản về việc công khai minh bạch giá chuyển đổi.

Trên đây là những thông tin về Vốn điều lệ là gì? Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn đọc!