Tìm hiểu ý thức là gì? Vai trò của ý thức

Ý thức là gì? Theo quan điểm triết học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, ý thức là sản phẩm của bộ não con người, là một dạng vật chất có tổ chức cao. Để phân tích sâu hơn về ý thức là gì, hãy đọc bài viết dưới đây của farawebsite.org nhé.

I. Ý thức là gì? 

Ý thức là một chức năng tâm lý cao hơn và được định nghĩa là bản thân, các mối quan hệ của chính mình và nhận thức và ý thức về môi trường xung quanh.

Ý thức là một chức năng tâm lý cao hơn và được định nghĩa là bản thân, các mối quan hệ của chính mình và nhận thức và ý thức về môi trường

Để đảm bảo cho sự tồn tại của ý thức cần phải có khả năng chỉ đạo: Môi trường: Vũ trụ biết bạn đang ở đâu, bạn ở đâu, vùng lân cận… Thời gian biết giờ, ngày tháng năm. Nhận thức những người xung quanh như gia đình…

Định hướng bản thân: Biết bạn là ai, nghề nghiệp của bạn, trí nhớ của bạn về những gì đã xảy ra.

Để có được khả năng ra lệnh, bạn sẽ cần: Tỉnh táo và phản ứng với các tác động bên ngoài: Tỉnh táo là trạng thái có thể mở hoặc mở mắt một cách tự nhiên khi có kích thích bên ngoài. Đáp ứng là một hành động có định hướng của cơ thể để đáp lại một kích thích.

II. Bản chất của ý thức

Trong lịch sử triết học, triết học duy tâm coi ý thức là hiện thực duy nhất, là thực thể độc lập, do đó đã phóng đại tính năng động của ý thức đến mức cho rằng ý thức sinh ra vật chất chứ không phải phản ánh vật chất.

Do phép biện chứng duy vật cho ý thức phản ánh thế giới khách quan vào bộ não con người thông qua ý thức nên bản chất của ý thức là hình ảnh chủ quan, là sự phản ánh sáng tạo, là thế giới vật chất của thế giới khách quan. Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.

Nghĩa là nội dung của ý thức do thế giới khách quan quy định, mà ý thức là hình ảnh chủ quan, hình ảnh tinh thần chứ không phải hình ảnh vật chất, vật chất như trong chủ nghĩa duy vật tầm thường. Khi nói ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan thì cũng có nghĩa là ý thức là sự phản ánh thế giới một cách tự giác và sáng tạo.

Sự phản ánh có ý thức là sự sáng tạo vì nó luôn bị quy định bởi nhu cầu ý thức. Nhu cầu đó đòi hỏi đối tượng phản ánh để chúng ta có thể hiểu được những gì đang được phản ánh. Hơn hết, những hình tượng tinh thần được hình thành, và những hình ảnh đó ngày càng phản ánh một cách khách quan hiện thực, song, sự sáng tạo của ý thức là sự sáng tạo dựa trên sự phản ánh.

Phản ánh ý thức là sáng tạo. Là bởi vì sự phản ánh của nó luôn dựa trên hoạt động có ý thức và là sản phẩm của các quan hệ xã hội. Là sản phẩm của các quan hệ xã hội, ý thức vốn có tính xã hội.

Quan điểm trên đây của triết học Marx về nguồn gốc và bản chất của ý thức hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa duy tâm, vốn sản sinh ra vật chất bằng cách coi ý thức và tư tưởng là cái có đầu, còn chủ nghĩa duy vật tầm thường coi ý nghĩa là cái đầu tiên. Ý thức được nhìn nhận hay nghi vấn là sự phản ánh thế giới vật chất đơn giản, thụ động.

III. Vai trò của ý thức

Phải phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức, phát huy vai trò của nhân tố con người tác động

Chúng ta khẳng định rằng vật chất là nguồn gốc khách quan và là cơ sở của sự hình thành ý thức, nhưng ý thức chỉ là sản phẩm và sự phản ánh thế giới khách quan trong nhận thức và hành vi của con người, phải xuất phát từ sự khám phá. Một thực tế khách quan, một thực tế tôn trọng và hành động theo mục đích.

Khẳng định ý thức có vai trò tích cực tác dụng lên vật chất, nên phép biện chứng của chủ nghĩa duy vật là cần thiết cho nhận thức và hoạt động. Ý thức con người cần nhận biết và vận dụng các quy luật của khách quan. Chống lại thái độ tích cực, sáng tạo, tiêu cực và thụ động.

Phải phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức, phát huy vai trò của nhân tố con người tác động, cải tạo thế giới khách quan, đồng thời khắc phục bệnh bảo thủ, trì trệ, thái độ, hành vi tiêu cực, ỷ lại.

IV. Ý thức của con người đúng hay sai

Nguồn gốc của ý thức được trình bày ở mục 2 là sự tác động qua lại giữa hai yếu tố: nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội. Vì con người là động vật bậc cao và bộ não của con người là phát triển nhất và con người có thể nhận thức, quan sát và đánh giá thế giới bên ngoài, chúng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng ý thức chỉ có thể nhìn thấy ở con người.

Ý thức của anh ta có thể ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Ngoài ra, con người còn dùng trí óc để làm việc để tạo ra của cải và vật chất nhằm nuôi sống bản thân và những người xung quanh. Thông qua công việc, mọi người thể hiện ý thức làm chủ cuộc sống của mình.

Ngoài ra, điểm khác biệt cơ bản giữa con người và động vật là con người có ngôn ngữ và ngôn ngữ viết riêng. Ngôn ngữ của con người rất đa dạng, và mỗi ngôn ngữ đều truyền tải thông điệp của người nói thể hiện ý thức của con người.

Trên đây là những thông tin về ý thức là gì? Hy vọng qua bài viết sẽ hữu ích đối với bạn đọc!